Studiemiddag


16 juni 2017


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.30 uur - Inloop met koffie en thee

14.00 uur – Chronisch zieke ouders en de effecten op kinderen
Drs. Fiona Sie, klinisch psycholoog/ kinder- en jeugdpsychotherapeut en ervaringsdeskundige.
Fiona Sie schreef samen met Beitske Bouwman het lees- en doeboek voor kinderen over MS, Een Moeder vol Stoplichten. Fiona Sie gaat in op de prevalentie van chronisch zieke ouders en wat de effecten kunnen zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

14.30 uur - Opgroeien met ziekte en zorg; de rol van professionals
Drs. Els Jonker, arts maatschappij en gezondheid, jeugdarts bij GGD Noord- en Oost Gelderland. Zij is Ambassadeur JongeMantelZorgen is zelf opgegroeid met een zieke ouder.
Als een van de ouders ziek is, verandert de dynamiek in het gezin. Kinderen gaan zorgen, maken zich zorgen en komen soms zelf zorg tekort. Professionals kunnen kinderen én ouders helpen de negatieve gevolgen te beperken en indien nodig tijdig hulp in te roepen. Wat helpt; en wat zeker niet?

15:00 uur - Koffie- en thee pauze

15.30 uur - Kwetsbare mensen en zorgethiek
Prof. dr. Leo Visser, neuroloog verbonden aan het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en bijzonder hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek.
Leo Visser houdt zich met name bezig met de integratie van het medische deel met het patiëntenperspectief. Hij gaat in op wat het betekent om een chronische ziekte te krijgen. Wat is de levenswereld van een patiënt met een chronische ziekte? Wat betekent dat voor het werk, carrière, gezin, hobby’s.


16.00 uur - Vragen en discussie

16.30 uur - Afsluiting met een borrel

17.00 uur - Einde